Missa inte att din kommun kan rekvirera bidrag för gratis sommarlovsaktiviteter till barn och unga mellan 6-15 år. Sommaraktiviteterna ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera barn och ungas deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett tillskott och utöver det kommunerna själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter 2016. Hur mycket i bidrag? I år fördelar MUCF cirka 200 miljoner kronor till landets kommuner. Varje kommun får rekvirera bidrag upp till det belopp som räknats fram i en så kallad fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln är baserad på statistik över antalet barn i hushåll med försörjningsstöd. Så fördelas bidraget per kommun Rekvirera bidraget Bidraget kan rekvireras från och med nu till och med 1 juli 2016. Rekvirera bidraget till sommarlovsaktiviteter Diarienummer: 0035/16

Box 17 801, 118 94 Stockholm, Sverige | Adress: Medborgarplatsen 3, Hiss A, Plan 11 | Telefon växel: 08-566 219 00 | E-post: info@mucf.se | Webbplats: www.mucf.se

Alla ska ha rätt till ett roligt sommarlov