Årsmöten

 

Extra årsmöte den 2 december 2021 kl. 18.00

Kallelse till digitalt extra årsmöte den 2 december 2021 kl 18.00

Härmed hälsas medlemsorganisationerna välkomna till Sveriges Föreningars extra årsmöte enligt ovanstående tidpunkt.

Mötet sker via zoom. Anmälan till mötet sker HÄR

Anmälda ombud får inloggningslänk sig tillsända senast dagen före årsmötet.

Dokument

Förslag till dagordning extra årsmöte 2 december 2021
Stadgeförslag
Stadgeförslag efter synpunkter 211201 – (huvudförslag)
Ombudsfullmakt 2021 extra årsmöte

 

Årsmöteshandlingar inför årsmötet 20 mars 2021

Dokumenten är i pdf-format.

Kallelse o Dagordning årsmöte
Ombudsfullmakt-årsmöte
Verksamhetsberättelse
Förvaltningsberättelse
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan 2021
Budget 2021
Valberedningens förslag 2021

Kalender