Årsmötet äger rum på Ersta Konferens & Hotel i Stockholm den 10 mars 2017.

13 §          Förslag till motioner/propositioner att behandlas av årsmötet

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december.

Årsmötet 2017