Vi måste dessvärre meddela att vårt extra årsmöte är inställt på grund av för få anmälda deltagare.

Årsmötets enda punkt var ett fyllnadsval till styrelsen.
Val av styrelse tas på ordinarie årsmöte den 21 mars 2020.
Varma hälsningar
Styrelsen g/m Agneta Rolfhamre
Extra årsmötet inställt