Föreningsmässan Open Your Eyes to Malmö vänder sig till svenska och internationella studenter samt andra intresserade och äger rum i Orkanens bottenvåning kl. 10.00 – 14.00.
Arrangör för mässan är MIP, MISO, Studenthälsan, Studentkåren, Malmö Stad och Malmö högskola.

Att besöka mässan är gratis och kräver ingen föranmälan. Föreningar som vill presentera sin verksamhet kontaktar anchi.nystrom@miso.se

Följ oss på https://www.facebook.com/events/830487250368789/

Association Fair Open Your Eyes to Malmo turning to Swedish and international students, and other interested and takes place in Orkanens Ground Am. 10:00 to 14:00. It is organized by the MIP, MISO, Student Health, Student Union, City of Malmö and Malmö University.

Follow us at https://www.facebook.com/events/830487250368789/

Föreningsmässa – Save the date 23 september