STYRELSE

20160314_100401
Ordförande

Agneta Rolfhamre valdes till Sverige Föreningars ordförande på årsmötet den 11 mars 2016. Utöver detta viktiga uppdrag är Agneta ordförande i Haninge Föreningsråd, en lokal paraplyorganisation, och ordförande i Haninge Riksteaterförening. Att delge kunskaper om att starta och driva förening m.m., edlemsvård, att få en förening att växa är en del av frågor som är extra viktiga för ett levande föreningsliv. Att arbeta för ett civilsamhälle att räkna med är frågor som Agneta brinner för och som känns angelägna att arbeta med lokalt, regionalt och nationellt. På Sveriges Föreningars uppdrag sitter Agneta i styrelsen för CIVOS – Civilsamhällets organisationer i samverkan, har uppdrag att representera Sveriges Föreningar i ett par referensgrupper. Agnetas bakgrund är som tidigare anställd inom folkbildning lokalt och regionalt, författare och har ett yrke inom näringslivet.

Erwin_Apitzsch
Vice ordförande

Erwin Apitzsch är legitimerad psykolog och docent i idrottspsykolog och var tidigare studierektor för forskarutbildningen på institutionen för psykologi och programdirektör för det internationella masterprogrammet i idrottsvetenskap vid Lunds universitet. Erwin Apitzsch började som idrottsförman i Värmlands nation i Lund och blev därefter ordförande i LUGIs friidrotts- och squashsektion och sedermera ordförande i LUGIs huvudstyrelse. Erwin Apitzsch valdes in i styrelsen för Sveriges Föreningar 2015 och har för närvarande ett flertal förtroendeuppdrag såsom ordförande i Gerdahallsstiftelsen, LUGI Alliansförening och valberedningen för Skåneidrotten, vice ordförande i Linero IF och Paraplyorganisationen för idrotten i Lund samt  ledamot i Sveriges Akademiska Idrottsförbund .

 

Anita_Jonsson
Sekreterare

Anita Jonsson är ordförande i Tyresö Föreningsråd och har under många är varit och är fortfarande föreningsaktiv i sin kommun i till exempel handbollföreningar, bygdegårdsförening, hembygdsförening och scouter.

 

          Kassör

Bo Kindgren är 64 år och ordförande i Linköpings VC (volleyboll), vice ordf i Linköpings Idrottsförbund. Har arbetat 19 år på SISU Idrottsutbildarna och 11 år på Östergötlands Idrottsförbund. Driver idag projekt Unga Ledare.

 

Amil3
Ledamot

Amil Sarsour är utbildad civilekonom och jobbar som projektledare för integrationsprojektet ”Uppsala vision 2030”. Han är också ordförande för Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala, som består av 43 föreningar
Organisationen har flera verksamhet bl.a. radio som sänder på 11 språk.

inga-lill%20(640x425)
Ledamot

Inga-Lill Ekblom är 52 år. Hon är aktiv i Örebro Föreningsråd. Där hon suttit med i styrelsen sedan 1997. Större delen som sekreterare. Hon är även aktiv i Garphyttans IF. Där har hon uppdrag som vice ordförande. Hon är också aktiv i Garphyttans frikyrkoförsamling. Där hon bland annat leder studiecirklar. På arbetstid arbetar hon som förtroendevald för fackförbundet Vision.
Hennes största intressen är föreningsutveckling och kompetensutveckling för förtroendevalda inom föreningsrörelsen.
Den tid som inte ägnas åt föreningsliv eller arbete ägnar hon gärna åt resor, fotografering och träning.
Agneta Rapp

Revisorer

 

Valberedning

 

      Berit Hallqvist

Berit Hallqvist är sammankallande i valberedningen. Berit är ordförande i Föreningsrådet i Borås och Equmeniakyrkan i Fristad och ideellt engagerad i Röda Korsets secondhandbutik. Är numera pensionär efter att ha jobbat som arbetsterapeut och chef inom Landsting och Kommun. Gillar att läsa böcker, sjunga, jobba i trädgården och kreativt skapande.