Den nationella organisationen Sveriges Föreningar utser Årets föreningsvänligaste kommun. Priset inrättades år 2010 och tilldelas kommuner utifrån ledorden självständighet, respekt, delaktighet i strategier och goda villkor att verka.

Sveriges Föreningar har utsett Skellefteå kommun till Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2015.

Skellefteå kommun har utmärkt sig med sammansatt arbete och fokuserat att stärka den mångfald av verksamheter som olika föreningar bedriver. Målet är att alla föreningar får verka utifrån sina egna förutsättningar och att kommunen visar respekt för föreningarnas särart, säger Gunnar Nilsson, ansvarig för utmärkelsen.

År 2015 startade Kommunen utvecklingsstrategin – Skellefteå 2030- som säkrar flerårigt sektorsövergripande samverkan med civil samhället. Skellefteå har en uttalad vilja att skapa de bästa förutsättningarna för ett vitalt föreningsliv. Skellefteå är Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2015!

Sveriges Föreningar har utsett Malmö stad till Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2014.
43 kommuner nominerats till priset . Malmö har utmärkt sig genom ett fantastiskt arbete och stöd till ideella föreningar samtidigt som kommunen målmedvetet arbetat för att föreningar ska få verka utifrån sina egna förutsättningar, säger Gunnar Nilsson, styrelseansvarig för utmärkelsen.

Vinnande kommun har utmärkt sig på alla plan och är en föregångare med stödet till föreningsverksamheten. I Malmö finns en långvarig god kommunikation med tjänstemän och politiker. Malmö ser föreningslivet som ett viktigt verktyg för demokratin och skapandet av ett jämlikt, jämställt och rättvist samhälle.

Malmö har framför allt utmärkt sig med att underlätta för föreningslivet att bedriva sin verksamhet och att utvecklas för att därmed kunna bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning. Samarbetet mellan föreningar och kommunen vilar på en stabil grund. Under år 2014 har ett intressant utvecklingsarbete påbörjats tillsammans med föreningslivet och civilsamhället i stort med strävan till ett socialt hållbart Malmö.

Sveriges Föreningar har utsett Sigtuna kommun till Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2013.
41 kommuner har nominerats till priset. Utmärkelsen delades ut på föreningsgala i Sigtuna. På ett förträffligt sätt har föreningar lovordat Sigtuna kommuns arbete säger Gunnar Nilsson, styrelseansvarig för utmärkelsen.

”Sigtuna kommun har under året genomfört stora framtidssatsningar som främjat föreningslivet och den mångfald av verksamheter som olika föreningar bedriver. Kommunen har framför allt utmärkt sig genom att göra stora investeringar, utvidgat nolltaxan och ökat servicen till föreningar. Utomordentligt utmärkande är att Sigtuna kommun arbetar med att systematiskt uppmuntra och ge föreningslivet i bred mening goda möjligheter att, som självständig kraft i lokalsamhället, utveckla verksamheter och därmed skapa växtkraft för den sociala ekonomin i kommunen.”

Sveriges Föreningar har utsett Borås stad till Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2012.
53 kommuner har nominerats till priset.  Borås har under många år arbetet fokuserat för att stärka det lokala föreningslivet. Målet är starka och livskraftiga föreningar som genom sin verksamhet kan bidra till en meningsfull fritid för fler medborgare, säger Gunnar Nilsson, styrelseansvarig för utmärkelsen.

– Det beror mycket på att vi ger bra bidrag och bra stöd till föreningslivet. Och det tänker vi fortsätta med, lovar ansvariga kommunalrådet Lena Palmén (S).

Sveriges Föreningar har utsett Södertälje kommun till Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2011.
63 kommuner har nominerats till priset. Utmärkelsen delades ut i Södertälje stadshus på Medborgardagen den 31 mars.

– Södertälje har utmärkt sig genom ett sammansatt arbete och stöd till ideella föreningar samtidigt som kommunen målmedvetet arbetat för att föreningar ska få verka utifrån sina egna förutsättningar, säger Gunnar Nilsson, styrelseansvarig för utmärkelsen.

Utmärkelsen delades ut för första gången 2010 till Örebro kommun.
72 kommuner blev nominerade. Prisceremonin genomfördes under Almedalsveckan i samband med temaföreläsning.

Motivering till Sveriges föreningsvänligaste kommun – 2010 Örebro.
”Vinnande kommun har utmärkt sig på alla plan. Kommunen har på topp och bredd, arbetat långsiktigt och målmedvetet tillsammans med den självständiga idéburna sektorn. Samarbetet har en stabil grund, med önskan till mer samarbete. Kommunen och föreningslivet arbetar omfångsrikt inom många områden samt toppar arbetet med ett utomordentligt intressant utvecklingsarbete. Kommunens arbete har genomsyrats av och med respekt för de olika vitala frivilliga krafterna. ”

Avgörande i nomineringsförfarandet är de fyra ledorden 

  • Självständighet
  • Respekt
  • Delaktighet i strategier
  • Goda villkor att verka

Nomineringsunderlag mejlas till info@sverigesforeningar.se  innan den 15 december.
Gunnar Nilsson, 073-354 78 78 utsedd av styrelsen som ansvarig för utmärkelsen.

grafisk-element-web