Landskrona tar guld i föreningsvänlighet Landskrona tar guld i grenen bästa samarbete med föreningar. Det slår riksföreningen Sveriges Föreningar fast och delar ut sitt pris Gyllene koppen.

Ivar Skotte från Sveriges Föreningar besökte Landskrona för att träffa Kjell Thoresson, fritids- och kulturchef; Stefan Johansson, biträdande stadsdirektör och Gunnar Nilsson från Lisa, en samorganisation för Landskronaidrotten.

– Föreningarna är viktiga för oss, sa Kjell Thoresson, chef för fritids- och kulturförvaltningen i Landskrona, vid ett möte med medier i stadshuset på tisdagen.

– Vi vill visa att föreningslivet är viktigt och särskilt i integrationssammanhang, sa Stefan Johansson, kommunens biträdande stadsdirektör.

Det gjorde Landskrona i sin ansökan och staden får därför 2016 års pris av Sveriges Föreningar, en riksorganisation av lokala paraplyföreningar.

– 32 kommuner hade ansökt, sa Ivar Skotte, som sitter i organisationens jury.

Han berömde särskilt stadens långsiktiga arbete med att stärka föreningslivet, men efterlyste också fler parter som gör jobbet. I steg ett tänker han sig kommunen, föreningar och företag, i steg två även akademi och aktiva medborgare.

 

Vad kan Landskrona göra för att öka sina chanser att få även 2017 års pris?

– Föreningarna och staden bör leta efter utmaningar i gamla strukturer. Vi vill att tonen ska vara inbjudande, säger Ivar Skotte, som passar på att ge beröm åt Cityidrott i Landskrona.

Han skulle gärna se att samtal mellan föreningar och kommun förs övergripande och långsiktigt – inte som på en akutmottagning.

Själva priset är en guldfärgad kopp och den har delats ut sedan 2010.

– Kaffet är den självklara mötespunkten för föreningar, säger Ivar Skotte.

Med tanke på integration inom föreningslivet lägger han till att den också går att dricka te ur.

När koppen överlämnas är inte klart, och inte heller var den ska förvaras – eller vem som får dricka ur den.

 

Landskrona – Sveriges föreningsvänligaste kommun 2016