Ansök om medlemskap till Sveriges Föreningar. Lokal paraplyorganisation som vilar på ideell grund och är demokratisk kan bli medlem, ej enskilda föreningar.

Ladda ner medlemsansökan och fyll i den. Medlemsansökan
Bifoga era stadgar och medlemsförteckning.

Kriterier kring medlemskap, beslutade av styrelsen för Sveriges Föreningar, den 20100408

Lokala sammanslutningar skall ha ideell bas.
Medlemsföreningarna till den lokala sammanslutningen skall tillhöra fler än ett nationellt förbund, om föreningarna tillhör nationellt förbund.
Lokala sammanslutningen skall ha begränsat geografiskt lokalt område, som ej är regionalt eller nästan.
Medlemsföreningar skall frivilligt avgöra sitt medlemskap.
Lokal sammanslutning skall vara fri från kommunalt styrande i styrelsen.
Sveriges Föreningar bildades så att lokala paraplyorganisationer får mer erfarenhetsutbyte mellan varandra. Har ni önskemål att få komma i kontakt med en annan lokal paraplyorganisation som har erfarenhet av en handling, projekt eller liknande så hör av er till oss.

Medlemsförening som behöver logotype kan enligt vår grafiska profil använd lokal variant. Behöver ni en lokal variant på logotypen, så hör av er till oss. Medlemsföreningar kan synliggöra att de är medlem i Sveriges Föreningar med logotype medlem i. (jpg)

Medlemsföreningar får vårt medlemsbrev. Vill ni att flera ska få medlemsbrev, hos er, så mejla oss e-post adresser. Medlemsföreningar som har Facebook, dela med oss och även med Twitter.

När medlemsförening genomför undersökning kring önskemålen på den lokala paraplyorganisationen. Använd gärna denna enkät mall som underlag och meddela oss förbättringar som ni gjort i frågeformuläret. Vi kan vara behjälplig kring enkätundersökning som lanseras via e-post t.ex till era medlemsföreningar. Ladda ner dokumentet Föreningslivet är bra för staden.

Vi vill gärna få en inbjudan till ert årsmöte, om ni tycker det är en bra idé så hör av er till oss.

Kalender