Frukostmöte med Dan Ericsson hos Civos den 24 april

Civos bjuder regelbundet in sina medlemsorganisationer till frukostmöten. Denna gång fick vi möjligheten att lyssna till och diskutera med Dan Ericsson, som är utsedd av Utbildningsdepartementet att utreda möjligheterna att på olika sätt underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, välfärd, folkhälsa, gemenskap och sociala sammanhållning.

Dan Ericsson kommer att genomföra uppdraget i nära kontakt med det civila samhället, med myndigheter, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och andra aktörer. Utredningen ska redovisas 29 februari 2016.

Sverige Föreningar representerades på plats med Agneta Rolfhamre “Ett mycket inspirerande sätt att börja dagen på”.

Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan med syfte att stärka civilsamhällets och idéburna organisationers ställning och intressen.

Möte med regeringens utredare