Amil Sarsour, styrelseledamot i Sveriges Föreningar, var samtalsledare för en av de fyra grupperna i Samråd för civila samhället och Arbetsmarknadsdepartementet som träffades den 22 oktober. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen var med på samrådet och höll ett fantastiskt tal.

Samrådsträff