Sveriges Föreningar ingår i SCB (Statistiska Centralbyrån) referensgrupp för det civila samhället. Möten kommer att hållas var sjätte månad, för att få bättre statistik och kunskap om föreningslivet. SCB ville få med Sveriges Föreningar eftersom vi har stor kunskap kring det lokala föreningslivet. Vi är stolta att vi räknas som en av de som kan lokala föreningslivet.

Frågeställningarna på senaste mötet var.
Var finns det kunskapshål idag om det civila samhället?
Vilka av dessa kunskapshål är det viktigt att belysa och att kunna mäta?

SCB erbjuder plats