Idag har föreningsvänligaste kommunen fått ”Gyllene koppen”, ett av Sveriges finaste pris. 2015 var 48 kommuner nominerade. Skellefteå är Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2015!

Skellefteå kommun har utmärkt sig med sammansatt arbete och fokuserat att stärka den mångfald av verksamheter som olika föreningar bedriver. Målet är att alla föreningar får verka utifrån sina egna förutsättningar och att kommunen visar respekt för föreningarnas särart, säger Gunnar Nilsson, ansvarig för utmärkelsen.

År 2015 startade Kommunen utvecklingsstrategin – Skellefteå 2030- som säkrar flerårigt sektorsövergripande samverkan med civil samhället. Skellefteå har en uttalad vilja att skapa de bästa förutsättningarna för ett vitalt föreningsliv.

Skellefteå föreningsvänligaste kommunen