Vi påminner Sveriges kommuner och det lokala föreningslivet att nominera den som är Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2015.

Priset delas ut årligen. Priset tilldelas den kommun som har goda villkor att verka i och som inser att det ideella föreningslivet är delaktigt, självständigt, respekterat och präglas av positiv kontakt. Den föreningsvänligaste kommunen kan få pris flera gånger i följd.

Så här går det till. De som nominerar sänder in sitt nomineringsunderlag senast den 15 december. Efter vi fått er nominering så kommer en grupp som hanterar frågan göra en seriös bedömning av nomineringen och kommunen. Under den tiden kommer vi att genomföra en uppföljning och eventuellt begära in kompletterande uppgifter. Den 25 januari meddelar vi den kommunen som är Sveriges föreningsvänligaste kommun 2015. Tillsammans utformar vi pressmeddelande och bestämmer datum för prisutdelning. Platsen är hos den vinnande kommunen, som står för kostnaderna i samband med ceremoni kring prisutdelning.

Vad är viktigt i nomineringsunderlaget. Kommunen eller det lokala föreningslivet utgår från de ledord som nedan presenteras i sitt nomineringsunderlag. Utifrån ledorden är det fritt att beskriva och bevisa hur väl kommunen verkar enligt ledorden. Ange er kontaktperson om vi behöver begära in kompletterande faktauppgifter.

Ledord som är avgörande

  • Självständighet
  • Respekt
  • Delaktighet i strategier
  • Goda villkor att verka

Tillägg som kan vara avgörande. Beskriv även i er nominering om kommunen verkar för och med ungdomssatsning/ar inom föreningslivet. Oavsett om ni är en kommun eller ett lokalt föreningsliv som nominerar, så kan detta vara en tilläggsupplysning som blir avgörande. Med ungdom menar vi åldern 13-25 år.

Vi ser fram emot er nominering! Sveriges Föreningar välkomnar Sveriges kommuner och det lokala föreningslivet att nominera sig till förmodligen den finaste utmärkelsen man som kommun kan få. Alla vill leva, bo och verka i den föreningsvänligaste kommun.

Gå till www.survey.enalyzer.com/?pid=sg3m5fat  där finns nomineringslänken.
Nomineringsunderlag eller frågor mejlas till info@sverigesforeningar.se
Hänvisningar görs bäst med länkhänvisning, istället för stora och tunga bifogade filer.

Sveriges föreningsvänligaste kommun 2015
Tagged on: