Vi uppmanar Sveriges kommuner och det lokala föreningslivet att nominera den kommun som är Sveriges föreningsvänligaste kommun senast den 16 december 2016.

 

krona

valterskaffe

Priset ”Gyllene koppen” delas ut årligen.

Priset tilldelas den kommun som har goda villkor att verka i och som inser att det ideella föreningslivet är delaktigt, självständigt, respekterat och präglas av positiv kontakt.
Den föreningsvänligaste kommunen kan få priset flera gånger.

Så här går det till
Nomineringsunderlaget ska vara insänt senast den 16 december.

Därefter kommer vi att göra en bedömning av nomineringen samt kommunen och eventuellt begära in kompletterande uppgifter.

Den 10 februari meddelar vi den kommunen som är Sveriges föreningsvänligaste kommun 2016. Tillsammans utformar vi ett pressmeddelande och bestämmer datum
för prisutdelningen. Platsen är hos den vinnande kommunen, som står för kostnaderna i samband med ceremonin kring prisutdelningen.

Vad är viktigt i nomineringsunderlaget
Kommunen eller det lokala föreningslivet utgår från de ledord som nedan presenteras i sitt nomineringsunderlag. Utifrån ledorden är det fritt att beskriva hur
väl kommunen verkar enligt ledorden.

Ange er kontaktperson om vi behöver begära in kompletterande faktauppgifter.

Ledord som är avgörande

  • Självständighet
  • Respekt
  • Delaktighet i strategier
  • Goda villkor att verka

kaffemugg

Tillägg som kan vara avgörande
Beskriv även i nomineringen om kommunen verkar för ungdomssatsning/ar inom föreningslivet. Oavsett om ni är en kommun eller ett lokalt föreningsliv som nominerar, så kan detta vara en tilläggsupplysning som blir avgörande. Med ungdom menar vi åldern 13-25 år.

Vi ser fram emot er nominering!
Sveriges Föreningar välkomnar Sveriges kommuner och det lokala föreningslivet att nominera förslag till den förmodligen finaste utmärkelsen man som kommun kan få – den gyllene koppen.

Alla vill leva, bo och verka i den föreningsvänligaste kommunen.

Mejla er nominering till nominera@sverigesforeningar.se

Hänvisningar görs bäst med länkhänvisning, istället för stora och tunga bifogade filer.
Frågor mejlas till ivar.scotte@sverigesforeningar.se

 

Landskrona den 2016-10-23

Agneta Rolfhamre

Ordförande i Sveriges Föreningar

Gunnar Nilsson

Styrelseansvarig för utmärkelsen.

 

Se bifogad utlysning.

 

Sveriges föreningsvänligaste kommun 2016