Betänkandet sv utredningen för ett stärkt civilsamhälle SOU 2016:13 finns att beställa hos Wolters Kluwer 08 598 19 90.
Vi ska lämna in ett yttrande. Ska din förening göra det samma och behöver diskutera någon fråga – hör av er före 1 juli till
Info@sverigesforeningar.se
eller till
agneta_rolfhamre@hotmail.com

Utredningen för ett stärkt civilsamhälle