Styrelsen har satt ihop en arbetsgrupp som undersöker vilka platser som det pågår arbete kring Föreningarnas hus. En plats där samverkan sker kring administration, kansli, mötesverksamhet och utbildning.

Sveriges Föreningar inbjuder till er att delta i en arbetsgrupp som kommer att arbeta med frågan under hösten. Arbetsgruppen kommer att ha möten på nätet med hjälp av Google+ hangout (ett kostnadsfritt alternativ).

Arbetsgruppens första möte blir måndagen den 9 september kl. 18.30. Är medlemsförening intresserade att medverka i denna arbetsgrupp anmäl till Helena Astvald helena.astvald@home.se alternativ på telefon 072-311 50 09.

Här kan du uppleva Mötesplats Göteborg. Göteborgs FöreningsCenter är en mötesplats och utvecklingscentrum för frivilligt socialt arbete, både för organiserade inom medlemsorganisationerna och enskilda frivilliga. GFC vill verka för ett ökat samarbete mellan frivilligorganisationerna sinsemellan, men också för ett ökat samarbete mellan kommunen och det frivilliga sociala engagemanget i Göteborg med omnejd.

Här kan du läsa mer om koncept som tagits fram av MIP i Malmö.
Remiss kring värdegrund XPlats i Malmö.

Här kan du följa arbetet som pågår i Örebro föreningsråd.

Kalender