Välkomna tillbaka efter en varm sommar!

Idag sätter arbetet igång igen på Sveriges Föreningar efter sommaren.

Snart sänds augustibrevet ut.

Inbjudan till höstkonferensen den 13-14 oktober med alla praktiska detaljer kommer tillsammans med brevet.

Välkomna tillbaka efter en varm sommar!