Seminarium om villkoren för att söka och få statsbidrag

Seminarium om villkoren för att söka och få statsbidrag

Vill du veta hur olika myndigheter tolkar regler och riktlinjer för den statliga bidragsgivningen? Är den statliga bidragsgivningen svårtolkad? Eller vill du veta mer om hur olika statliga myndigheter granskar sin bidragsgivning?

Frågorna är många kring civilsamhällets särart och hur den kan främjas i bidragsgivningen. Reglerna för bidragsgivning anger vilka villkor som gäller för olika typer av bidrag och vilka kriterier en förening måste uppfylla för att kunna söka och erhålla ett bidrag. 
Fler myndigheter arbetar löpande med att se över bidragsgivningen i syfte att skapa ett rättssäkert och användarvänligt ansöknings- och återrapporteringsförfarande samt anpassa utefter civilsamhällets behov.

Föreningsakuten i Malmö

Föreningsakuten i Malmö

Malmö Ideella har skapat ”Föreningsakuten” för att så mycket vi kan, stötta och stärka, din förening genom effekterna av coronakrisen.

– Vi samverkar med MISO och får ekonomiskt stöd från MKBs sociala insatser.
– Vi erbjuder stödet gratis för föreningarna i Malmö.
– Vi ger din förening en till era behov anpassad rådgivning.
– Vi erbjuder utveckling av er verksamhet, kurser, digital kompetens och teknik, och fysiska träffar på Nobelvägen 21 – Föreningscenter.

Vi sprider gärna goda exempel

Vi sprider gärna goda exempel

En av Sveriges Föreningars uppgifter är att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemsorganisationerna. Det görs väldigt mycket bra saker runt om i landet, hos er och era medlemmar, i er närhet och i era nätverk. Mycket är naturligtvis känt och uppskattat av många men vi tror att ännu fler skulle vilja ta del av det. För att inspireras, lära sig och utvecklas sin egen verksamhet.
Vi vet att många fler skulle uppskatta att få ta del av ”allt” gott som görs. Vi tänker då bland annat på kommuner, myndigheter, nationella aktörer, bidragsgivare med flera.

För att kunna sprida goda exempel behöver vi hjälp av just er. Vad görs hos er som ni är glada och stolta över?

Kalender