Årsmötesdeltagarna 160311Anita Jonsson och Meeri Wassberg 160311Ivar Scotte och Dan Eriksson 160311Ivar Scotte och Thomas Sandell 160311Ivar Scotte avtackas av Lars Lindgren 160311Ivar Scotte med styrelsens present 160311Ivar Scotte och Agneta Rolfhamre 160311Agneta Rolfhamre 160311Bild 1 – Årsmötesdeltagarna

Bild 2 – Anita Jonsson (mötessekreterare) och Meeri Wassberg (mötesordförande)

Bild 3 – Ivar Scotte (ordförande) och Dan Eriksson (utredare)

Bild 4 – Ivar Scotte och Thomas Sandell (Nordic Choice)

Bild 5 – Ivar Scotte (avgående ordförande) avtackas av styrelseledamoten Lars Lindgren

Bild 6 – Ivar Scotte med styrelsens present

Bild 7 – Ivar Scotte (avgående ordförande) och Agneta Rolfhamre (ny ordförande)

Bild 8 – Agneta Rolfhamre (ny ordförande) med ordförandepennan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här hittar ni stadgar, medlemsansökan och årsmöteshandlingar att ladda ned:
Medlemsansökan till Sveriges Föreningar
Stadgar-Sveriges Föreningar gällande stadgar

Sveriges Föreningar bjuder in till minikonferens och årsmöte 11-12 mars i Stockholm.
Minikonferensen startar fredagen den 11 mars kl 12.00 och slutar 12 mars kl 13.00
Årsmötet är den 11 mars kl 16-18. Plats Ersta sköndal konferens.
Här kan medlem ladda ner Ombudsfullmakt 2016

Handlingar gällande årsmöte 2016 
Inbjudan 2016
Dagordning 2016
Årsredovisning 2015
Bokslut 2015
Revisionsberättelse 2015
Verksamhetsplan 2016
Budget 2016
Valberedningens förslag

Handlingar tidigare årsmöten
Årsmöte protokoll 2015
Årsredovisning 2014
Årsmöte protokoll 2014
Årsredovisning 2013

Kalender