Burlövs modellen är att tjänsteman i kommunen tar ett hållbart initiativ till att samorgansation behövs. Ärendet vandrar till kommunfullmäktige, som beslutar att om föreningslivet önskar bilda samorganisation för ideella föreningar i kommunen, så ställer kommunen resurser och ekonomiska resurser till förfogande.

Burlövs kommun anlitar Sveriges Föreningar och SISU Idrottsutbildarna till att vara rådgivare till processen. Kommunen bjuder in till ordinarie föreningsmöte, där Sveriges Föreningar presenterar sin verksamhet och nyttan med samorganisation. Punkt.

Efter mötet kom ett antal förening och vill få mer information, ett intresse växer fram. Antalet föreningar som är intresserade är för få och ett antal föreningar tillfrågas att vara med kring bildandet av samorganisation. Nu är det fem föreningsledare från olika föreningar. Här är det viktigt att det är verkligen föreningar som normalt inte samarbetar med varandra.

Det är fri föreningsrätt i Sverige, vem som helst kan bilda en ideell förening. De fem föreningsledarna träffas diskuterar frågan, bildar föreningen, antar stadgar och bestämmer nytt möte.

Vid nästa möte är det klart att de föreningar som föreningsledaren är medlem i vill bli medlem i nya samorganisationen. Nästa steg bli att bjuda in alla föreningar i kommunen. Nu har en grupp personer gjort det enkelt och möjligt för fler att bli medlemmar i samorgansationen. det är alltid lättare att gå med i något som redan finns och sedan utveckla samorganisationen tillsammans.

Det finns en svårighet med att personer som ska bära nya samorganisationen har många andra ideella uppdrag. Allt tar tid och tålamod är viktigt. Vill ni få råd och stöd innan eller när bildar ny samorganisation, så hör gärna av er till någon i styrelsen.

Här kan du ladda ner förslag på stadgar till lokalt paraply. Vi kallar dem för idéstadgar, eftersom det inte finns normalstadgar.

Idéstadgar lokal samorganisation 

Kalender