Traditionell modell kan vara att initiativet tas från en förening eller från kommunen, politiker eller tjänstemän. Syftet är allt som oftast samordning och gemensamt mötesrum och samtal mellan föreningar. Något gemensamt event kan samla föreningslivet och kommunen får en gemensam part.

Process blir allt som oftast ett stormöte där tex kommunen bjuder in och alla registrerade föreningar i kommunens register är inbjudna. Programmet bygger på frågan, vill vi bilda en samorganisation och vad kan den göra så att det blir bättre i vår kommun.

Informationsmötet bygger på att ett antal föreningsledare vill arbeta vidare och att mer än majoritet av närvarande föreningar vill arbeta vidare.

Det finns alltid en svårighet med möten där närvarande känner sig som privat personen och inte som ombud från föreningen. På traditionell stormöten bör information ges och sedan kan ombuden gå hem och diskutera frågan vidare i sin förening. Därefter nytt stormöte. Processen bör ta lång tid och ske grundligt steg för steg.

Vill ni få råd och stöd innan eller när bildar ny samorganisation, så hör gärna av er till någon i styrelsen.

Här kan du ladda ner förslag på stadgar till lokalt paraply. Vi kallar dem för idéstadgar, eftersom det inte finns normalstadgar.

Idéstadgar lokal samorganisation

Kalender