Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Extra årsmöte

Digitalt/Zoom

Styrelsen gör just nu en stadgeöversyn och kommer därför att kalla till ett extra årsmöte som äger rum den 2 december 2021. Kallelse kommer att skickas ut till medlemsföreningarna enligt vad stadgarna säger. Handlingar och anmälningslänk HÄR

Årsmöte

Stockholm

Utgångspunkten är att mötet ska hållas fysiskt. Dock kan pandemin göra att det blir ett digitalt möte. Vi återkommer med information när sådan finns.

Engagerande medlemsmöten

Digitalt/Zoom

Vill ni öka engagemanget på era medlemsmöten? Medlemsmöten med hög aktivitet och engagemang är viktiga för en livskraftig och demokratisk förening. Men hur gör man då? Det kommer vi att gå igenom och arbeta med under utbildningen som riktar sig till alla i föreningen som ansvarar för att hålla medlemsmöten.

Varför blev Karlskoga Sveriges föreningsvänligaste kommun 2021?

Digitalt/Zoom

Mer än 20 kommuner nominerades till att bli utsedd till Sveriges föreningsvänligaste kommun 2021. När utvärderingarna var gjorda stod Karlskoga som segrare. Konkurrensen var denna gång hårdare en brukligt.
Vad är det då som utmärker Karlskoga i förhållande till andra kommuner denna gång?

Årsmöte

IOGT-NTO-gården i Klara Klara Södra kyrkogata 20,, Stockholm

Här hittar du handlingarna till årsmötet -> Årsmöteshandlingar    

Medel för föreningar som erbjuder verksamhet för åldersgruppen 65+

Digitalt/Zoom

Allmänna Arvsfonden öppnade under 2021 upp möjligheten för att söka projektmedel för verksamheter som riktar sig till personer som är äldre än 65 år. Tidigare satsade Arvsfonden endast medel riktade mot yngre åldersgrupper.
Den nya inriktningen öppnar upp för alla typer av verksamhet som involverar åldersgruppen 65+ som föreningslivet kan bedriva.