Detta inspirationshäfte är levande materia. Ett antal lokala paraplyorganisationer har varit delaktiga i framtagandet av detta inspirationshäfte

Den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocess har diskuterats kring vilka användningsområden det lokala föreningslivet direkt kan nyttja.
Sveriges Föreningar har genomfört en undersökning kring dialog och medverkan i kommunala beslutsprocesser med 28 lokala sammanslutningar.

PDF-fil Sveriges Föreningar medverkan i kommunens beslutsprocess

Kalender