Lite om innehållet:
• Höstkonferensen i Haninge 13-14 oktober 2018
• Sveriges Föreningars yttrande på 2 remisser 2018
• Sveriges Föreningars och Parts Gemensamt Forum 2018
• Minikonferens och Årsmöte 15-16 mars 2019. Spara datumet!
• Dags för motioner till årsmötet
• Litteraturtips

Hela brevet som PDF-fil Sveriges Föreningar brev december 2018

Kalender