Sveriges Föreningar har beviljats nya projektmedel från Ungdomsstyrelsen där syftet är att paraplyorganisationer ska få möjlighet att utveckla sitt arbete mot diskriminering och för jämställdhet

Förra året gjordes en kartläggning där stadgar från 21 medlemsföreningar genomlästes och analyserades av mig som projektledare. Paraplyorganisationerna har även fått svara på hur köns och åldersfördelningen samt vilken nationalitet man har, och om det förekommer någon funktionsnedsättning i styrelsen, valberedningen, bland revisorer samt de valda ombuden som kommer på ert årsmöte.

Alla som medverkade i förra projektet kommer att få återkoppling till deras resultat av kartläggningen. Dessutom har Sveriges Föreningar utökats med fler medlemsföreningar som kommer att involveras i projektets arbete. Till detta år kommer ni att få besök av mig där vi i process och utbildningsarbete tillsammans kommer att utarbeta en likabehandlingsplan. Det här kommer att bli intressant för alla föreningar och det kommer att bli oerhört intressant att få träffa er.

Lars Lindgren. Projektledare ”Lika behandling inom föreningslivet”.
073-180 32 62 Lars.lindgren@sverigesforeningar.se

Sveriges Föreningar har beviljats projektpengar från Ungdomsstyrelsen för att perioden 1 juli – 31 oktober 2011 arbeta med diskrimineringsprojektet “Kvinnor i förening som styrs av ombud” med fokus på kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och ålder.

Målet är att från 20 av våra lokala paraplyorganisationer kunna presentera fakta om ombud och förtroendevalda samt presentera generella hinder och övergripande förbättringsåtgärder av ombudssystem som möjliggör bättre fördelning av kön, etnicitet, funktionsnedsättning och ålder bland ombud och förtroendevalda.

Projektledare Lars Lindgren lars.lindgren@sverigesforeningar.se har tagit fram unika rapporter detta första år, 2011.

Medlemsföreningarnas stadgesvar (pdf)

Medlemsföreningarnas sammansättning (pdf)

Projektet har avslutats, men kvar finns två handledningar

Checklista kring stadgar

Checklista kring diskriminering o likabehandling

Kalender