Årsmöten

 

Årsmöte kl. 10.00 den 23 mars 2024

Sveriges Föreningars ordinarie årsmöte äger rum på IOGT-NTO-gården i Klara, Klara Södra kyrkogata 20, 111 52 Stockholm.
Du hittar mer information och vägvisning här.

Handlingar kommer att publiceras här löpande efterhand.

Kallelse till årsmötet -> Kallelse årsmöte 2024

Ombudsfullmakt årsmöte 2022 -> Ombudsfullmakt årsmöte 2024

Anmälan till årsmötet görs här -> Anmälningsformulär årsmöte 2024

Förslag till Dagordning -> Dagordning 2024

Bilagor till dagordning 

Förslag till medlemsavgift för 2025 ->Förslag till medlemsavgift för 2025 

Verksamhetsberättelse -> Verksamhetsberättelse 2023

Bokslut -> Balans- och resultaträkning 2023

Revisionsberättelse -> Revisionsberättelse 2023

Verksamhetsplan -> Verksamhetsplan 2024

Budget -> Budget 2024

Valberedningens förslag -> Valberedningens förslag 2024

Kalender