Årsmöten

 

Årsmöte kl. 13.00 den 19 mars 2022

Sveriges Föreningars ordinarie årsmöte äger rum på IOGT-NTO-gården i Klara, Klara Södra kyrkogata 20, 111 52 Stockholm.
Du hittar mer information och vägvisning här.

Handlingar kommer att publiceras här löpande efterhand.

Kallelse till årsmötet -> Kallelse årsmöte 2022

Ombudsfullmakt årsmöte 2022 -> Ombudsfullmakt 2022

Anmälan till årsmötet görs här -> Anmälningsformulär

Förslag till Dagordning -> Dagordning

Bilagor till dagordning ->
Förslag till nya stadgar antagna vid extra årsmöte 2021-12-02 – beslut 1
Vid det extra årsmötet 20212-12-02 antogs förslag till nya stadgar.
För att stadgarna ska träda i kraft ska förslaget antagas vid ytterligare ett årsmöte. 

Förslag till medlemsavgift för 2023 -> Förslag till medlemsavgift för 2023

Verksamhetsberättelse -> Verksamhetsberättelse 2021

Bokslut -> Bokslut 2021

Revisionsberättelse -> Revisionsberättelse för 2021

Verksamhetsplan -> Verksamhetsplan 2022

Budget 2022 -> Budget 2022

Valberedningens förslag -> Valberedningens förslag 2022

Program konferens (kommer inom kort)

 

Kalender