Årsmöten

 

Årsmöte mars 2022

Kallelse och handlingar kommer att publiceras löpande efterhand.

Vid det extra årsmötet 20212-12-02 antogs förslag till nya stadg
ar. För att stadgarna ska träda i kraft ska förslaget antagas vid ytterligare ett årsmöte. Förslaget kommer att läggas fram i mars 2022. Förslaget till nya stadgar kan du se här -> Förslag till nya stadgar antagna vid extra årsmöte 2021-12-02 – beslut 1

Extra årsmöte den 2 december 2021 kl. 18.00

Kallelse till digitalt extra årsmöte den 2 december 2021 kl 18.00

Härmed hälsas medlemsorganisationerna välkomna till Sveriges Föreningars extra årsmöte enligt ovanstående tidpunkt.

Dokument

Förslag till dagordning extra årsmöte 2 december 2021
Stadgeförslag
Stadgeförslag efter synpunkter 211201 – (huvudförslag)

Kalender