Årsmöten

 

Årsmöte kl. 13.00 den 25 mars 2023

Sveriges Föreningars ordinarie årsmöte äger rum på IOGT-NTO-gården i Klara, Klara Södra kyrkogata 20, 111 52 Stockholm.
Du hittar mer information och vägvisning här.

Handlingar kommer att publiceras här löpande efterhand.

Kallelse till årsmötet -> Kallelse årsmöte 2023

Ombudsfullmakt årsmöte 2022 -> Ombudsfullmakt årsmöte 2023

Anmälan till årsmötet görs här -> Anmälningsformulär 2023

Förslag till Dagordning -> Dagordning 2023

Bilagor till dagordning 

Förslag till medlemsavgift för 2024 ->Förslag till medlemsavgift för 2024 

Verksamhetsberättelse -> Verksamhetsberättelse 2022

Bokslut ->Bokslut Sveriges föreningar 2022

Revisionsberättelse -> Revisionsberättelse för 2022

Verksamhetsplan -> Verksamhetsplan 2023

Budget -> Budget 2023

Valberedningens förslag -> Valberedningens förslag 2023

 

Program konferens (kommer inom kort)

 

Kalender