Föreningsvänligaste kommun

Sveriges föreningsvänligaste kommun 2023

Till Sveriges föreningsvänligaste kommun för 2023 har Sveriges Föreningar utsett Helsingborgs kommun.

– Utmärkelsen är ett fint betyg på stadens långsiktiga arbete med livskvalitet. Ett starkt föreningsliv är en förutsättning för god livskvalitet för de som bor och verkar i Helsingborg, säger Carina Leffler, stadsdirektör i Helsingborgs stad.

I bedömningen av de nominerade kommunerna tar juryn extra hänsyn till ledorden; självständighet, respekt, delaktighet i strategier och goda villkor att verka.

– För att föreningslivet ska kunna vara starkt är självständighet en grundförutsättning. Respekt utgår från förståelse för varandra. Vårt viktigaste forum för dialog är den lokala överenskommelsen som har som mål att styrka samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad. Om föreningslivet och staden har ett gemensamt synsätt, läggs grunden för att stärka demokratin, öka delaktigheten och hitta lösningar på samhällsutmaningar, säger Johan Hammar som är volontär- och föreningssamordnare i Helsingborgs stad.

I Helsingborg finns ett tusental föreningar. De i sin tur engagerar tiotusentals människor. Stadens föreningsliv är viktigt på flera sätt. Både för idéer och initiativ, men även som samarbetspartners i projekt som rör exempelvis stadsutveckling, tillgänglighet samt trygghets- och arbetsmarknadsinitiativ.

Kommunen sätter ett stort fokus på dialog med såväl föreningar som med paraplyorganisationer. Kommunen har skapat en lokal överenskommelse mellan staden och föreningslivet för att ha ett övergripande fokus på hur kommunen vårdar och utvecklar denna dialog.

Överenskommelsen har sin grund i en politisk vilja att tydligare erkänna föreningslivets roll i samhället och stärka samverkan mellan den offentliga sektorn och föreningslivet. Vikten av levande föreningsliv i hela kommunen betonas i flertalet av stadens styrdokument.

Tillsammans kan staden och föreningslivet utforska möjligheter, öka kunskapen, och skapa förutsättningar avseende upphandlingsförfarande samt utveckla uppdragsformer som förbättrar möjligheterna för den idéburna sektorn att medverka till mångfald och alternativa utföranden av produkter och tjänster.

Kommunen har ett starkt internt förvaltningsövergripande arbete kring hur kommunen möter och har möten med föreningslivet.

Juryns motivering är:

”Kommunen sätter ett stort fokus på dialog med såväl föreningar som med paraplyorganisationer. Kommunen uppskattar föreningslivet som en viktig aktör i samhällsbyggandet. Kommunen bejakar att nya aktörer från idéburen sektor blir leverantörer av varor och tjänster genom offentliga upphandlingar.

Överenskommelsen är framtagen i samarbete mellan kommunen och representanter för föreningslivet. Kommunen har respekt för föreningslivets villkor samt strävar efter en öppen och jämlik dialog, där alla åsikter får komma till tals.”

Helsingborg är Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2023

– ”Helsingborg har modigt genomfört ett förnyelsearbete och stöd till föreningslivet samtidigt som Helsingborg stad ambitiöst arbetat med att utveckla staden utifrån ett arbete med den lokala Överenskommelsen”, säger Gunnar Nilsson, juryns ordförande för utmärkelsen.

Utmärkelsen Gyllene koppen delas ut den 6 juni 2023 i Helsingborg.

Kontaktpersoner

Johan Hammar, Volontär- och föreningssamordnare, Helsingborgs stad
Mejl: johan.hammar@helsingborg.se, telefon: 073 842 27 12

Daniel Nilsson, Fritidschef, Helsingborgs stad
Mejl: daniel.nilsson@helsingborg.se, telefon: 042 10 69 53

Olle Möller, ordförande Sveriges Föreningar
Mejl: olle@sverigesforeningar.se, telefon: 070 899 55 37

Gunnar Nilsson, Sveriges Föreningar
Mejl: info@sverigesforeningar.se, telefon: 073 354 78 78

Tidigare vinnare av utmärkelsen

2010 Örebro2017 Nacka
2011 Södertälje2018 Halmstad
2012 Borås2019 Grästorp
2013 Sigtuna2020 Boden
2014 Malmö2021 Karlskoga
2015 Skellefteå2022 Örebro
2016 Landskrona

Det är att vinna utmärkelsen mer än en gång.

Se motiveringen för tidigare vinnare.

——————————————————–

Information om nästa års tävling kommer att läggas upp senast den 15 september varje år. Då kommer också (ev.) uppdaterade riktlinjer för utmärkelsen att presenteras.

Priset delas ut i samverkan med

Kalender