Historien med Sveriges Föreningar börjar hos Malmös lokala paraplyorganisationer, MIP och MISO.

År 2005 påbörjas ett samarbete mellan lokala paraplyorganisationer. Samarbetet kallas Lokala föreningslivet är bra för Sverige. Under flera år samarbetade MISO med Riksidrottsförbundet kring lokala alliansträffar.

MIP har ansökt och beviljats medel från Ungdomsstyrelsen för att göra en kartläggning över lokala paraplyorganisationer i landets alla kommuner och stärka de lokala paraplyorganisationerna i Sverige. SUS i Stockholm och Umeå föreningsråd är samverkanspartner. Projektet påbörjas under år 2008. Detta projekt avslutades med rapport kring utveckla lokala paraplyer, som du kan läsa här:
Publik rapport steg 1 slutgiltig

MIP ansökte därefter om medel från Ungdomsstyrelsen för etablering av en nationell organisation och genomförande av erfarenhetsutbyte mellan lokala paraplyorganisationer. Medel beviljades till projekt Nationell samling. Arbetsnamnet Förening Sverige ändrades vid bildandet till Sveriges Föreningar. Under tiden ändrades Nationell samling till Lokal rikskonferens.

Konferens program i Uppsala i april 2010  och i Malmö i oktober 2010.
Sveriges Föreningar en lokal röst på den nationella arenan – utmaningar och möjligheter, Torbjörn Einarsson Handelshögskolan.

Sveriges Föreningar bilades den 25 november 2009 på Arlanda, se dessa två tidningsartiklar:
Malungsbor tar plats i paraplyorganisation DT Webb 091201

Gunnar med i historisk styrelse

Kalender