Förtroendevalda

Förtroendevalda efter årsmötet den 25 mars 2023.

STYRELSE

Ordförande

Olle Möller arbetar som projektledare för KC Kompetenscenter i Malmö. Olle har varit verksam inom den idéburna sektorn i mer än 40 år, men också som ledarskaps- och organisationskonsult i egen regi.
Han var chef för Skånes Fotbollförbund i 15 år och har utöver tjänstemannarollen haft en mängd olika förtroendeuppdrag på lokal, regional och nationell nivå.
Olle valdes till ordförande i Sveriges Föreningar 2022.
Olle är ordförande i Skånes Föreningar.
olle@sverigesforeningar.se
070-899 55 37

Kassör

Lars Lindgren är ansvarig för att utveckla Hemmavinsten, ett lokalt idrottslotteri i Umeå som ägs av Umeå Föreningsråd, och är kassör i Umeå Koloniträdgårdsförening.  Han arbetar som taxichaufför på Umeå Taxi.
Gillar idrott i olika former och har insett att han behöver träna oftare och äta mer av fet fisk.
lars.lindgren@sverigesforeningar.se
073-180 32 62

Sekreterare

Inga-Lill Ekblom är aktiv i Örebro Föreningsråd. Där hon suttit med i styrelsen sedan 1997, större delen som sekreterare. Hon är även aktiv i Garphyttans IF. Där har hon uppdrag som vice ordförande. Hon är också aktiv i Garphyttans frikyrkoförsamling, där hon bland annat leder studiecirklar. På arbetstid arbetar hon som förtroendevald för fackförbundet Vision.
Hennes största intressen är föreningsutveckling och kompetensutveckling för förtroendevalda inom föreningsrörelsen.
Den tid som inte ägnas åt föreningsliv eller arbete ägnar hon gärna åt resor, fotografering och träning.
inga-lill.ekblom@regionorebrolan.se
070-362 27 54

Ledamöter

Frida Javaheri arbetar idag som verksamhetschef för Varbergs Föreningsservice. De verkar för att främja föreningslivet i Varberg och tycker att det är ytterst viktigt att civilsamhället får leva vidare och utvecklas. 
Frida brinner för arbete med människor och att se individer växa och utvecklas. Hon har tidigare arbetat både inom den privata och offentliga sektorn.
frida@varbergsföreningsservicd.se
070-344 91 96

Bitota Sparf är ordförande i föreningen African Student Community i Uppsala (ASCU) och sitter i styrelsen för SIU. Bitota är agronom med studieinriktning företagsekonomi, landsbygdsutveckling och förvaltning av naturresurser på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med magisterexamen i båda ämnena.
Hon har sina rötter i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) men ser världen som sammankopplad.
thothob@hotmail.com

Sofia Tungfelt bor i Karlskoga och är sedan två år verksamhetsledare på Möckelnföreningarna efter en blandad bakgrund som egenföretagare i träningsbranchen och projektledare i ett undersökningsföretag.
Hon har ett stort engagemang i ett nystartat andelsjordbruk tillsammans med två vänner, är ledare i sonens fotbollslag och cykelgrupp samt styrelseledamot i Karlskoga trädgårdsförening.
Sofia uppskattar att vara i naturen, gärna på cykel, skidor, skridskor eller till fots.
sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net

Anton Holmberg, Piteå, är verksamhetschef för Föreningsservice Piteå.
Föreningsservice Piteå verkar för att främja, utveckla och berika det lokala föreningslivet.
Han har arbetat inom marknadsledande företag i drygt 25 år i företagshälsovårds- och friskvårdsbranschen. På fritiden är han engagerad i Piteå IF DFF som fystränare för A-laget.
anton.holmberg@fspitea.se

 

Revisorer

Joakim Gunnarsson, Laholms Föreningsråd. Info kommer

Linda Attin, Malmö. Linda har arbetat övergripande för Malmös föreningsliv sedan 2001 och innan dess var hon verksam inom 4H-rörelsen.
Till vardags står ett hästintresse i centrum och har så gjort sedan 5 års ålder.
linda.attin@gmail.com

Valberedning

Berit Hallqvist är styrelseledamot i Föreningsrådet i Borås, engagerad i  Equmeniakyrkan i Fristad och ordförande för Röda Korsets mötesplats på orten. Hon är numera pensionär efter att ha jobbat som arbetsterapeut och chef inom Landsting och Kommun. Gillar att läsa böcker, sjunga, jobba i trädgården och kreativt skapande.
berithallqvist@hotmail.com

Ivar Scotte, verksamhetsledare i Malmö Ideella. Heltidsanställd för civilsamhället i Malmö.
Ivar har var med och grundade Sveriges Föreningar. 
ivar@malmoideella.se

 

Kalender