Förtroendevalda

Förtroendevalda efter årsmötet den 23 mars 2024

STYRELSE

Ordförande

Olle Möller. Olle har varit verksam inom den idéburna sektorn i mer än 40 år, men också verkat som ledarskaps- och organisationskonsult i egen regi.
Han var chef för Skånes Fotbollförbund i 15 år och har utöver tjänstemannarollen haft en mängd olika förtroendeuppdrag på lokal, regional och nationell nivå.
Olle valdes till ordförande i Sveriges Föreningar 2022.
olle@sverigesforeningar.se
070-899 55 37

Kassör

Frida Javaheri arbetar idag som verksamhetschef för Varbergs Föreningsservice. De verkar för att främja föreningslivet i Varberg och tycker att det är ytterst viktigt att civilsamhället får leva vidare och utvecklas. 
Frida brinner för arbete med människor och att se individer växa och utvecklas. Hon har tidigare arbetat både inom den privata och offentliga sektorn.
e-post: frida@varbergsföreningsservicd.se

Sekreterare

Anna Örenius är verksamhetsansvarig i Örebro Föreningsråd och Föreningarnas hus. Anna har varit föreningsaktiv sen sin ungdom och arbetat inom civilsamhället hela sitt yrkesliv. Mänskliga rättigheter, barnrättsfrågor och miljö/klimat är där Anna har sitt hjärta. 
e-post: anna.orenius@orebroforeningsrad.se

Ledamöter

Helena Rasmusson är verksamhetsledare i HELA Ideella, Landskrona. Helena var med och startade paraplyföreningen HELA ideella i Landskrona 2019 och har varit verksamhetsledare i föreningen sedan 2021. Helena har arbetat både inom föreningslivet och inom den privata sektorn inom försäljning och marknadsföring. Drivkraften är att göra världen lite bättre genom att motivera och coacha människor så att de utvecklas och mår bra!
e-post: helena.rasmusson@helaideella.se

Bitota Sparf är kassör Afrikanska Föreningen för Utveckling (AFFU) och är vice ordförande i SIU. Bitota är agronom med studieinriktning företagsekonomi, landsbygdsutveckling och förvaltning av naturresurser på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med magisterexamen i båda ämnena. Bitota har dessutom en mastersexamen i Mänskliga rättigheter från Uppsala universitet
Hon har sina rötter i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) men ser världen som sammankopplad.
e-post: thothob@hotmail.com

Sofia Tungfelt är verksamhetsledare på Möckelnföreningarna efter en blandad bakgrund som egenföretagare i träningsbranchen och projektledare i ett undersökningsföretag.
Hon har ett stort engagemang i ett nystartat andelsjordbruk tillsammans med två vänner, är ledare i sonens fotbollslag och cykelgrupp samt styrelseledamot i Karlskoga trädgårdsförening.
Sofia uppskattar att vara i naturen, gärna på cykel, skidor, skridskor eller till fots.
e-post: sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net

Anton Holmberg, Piteå, är verksamhetschef för Föreningsservice Piteå.
Föreningsservice Piteå verkar för att främja, utveckla och berika det lokala föreningslivet.
Han har arbetat inom marknadsledande företag i drygt 25 år i företagshälsovårds- och friskvårdsbranschen. 
e-post: anton.holmberg@fspitea.se

Revisorer

Joakim Gunnarsson, Laholms Föreningsråd. 
e-post: foreningsradet@laholm.se

Johannes Persson, Varbergs Foreningsservice. 
e-post: johannes.persson@dhr.se

Valberedning

Berit Hallqvist är styrelseledamot i Föreningsrådet i Borås, engagerad i  Equmeniakyrkan i Fristad och ordförande för Röda Korsets mötesplats på orten. Hon är numera pensionär efter att ha jobbat som arbetsterapeut och chef inom Landsting och kommun. Gillar att läsa böcker, sjunga, jobba i trädgården och kreativt skapande.
e-post: berithallqvist@hotmail.com

Ivar Scotte, verksamhetsledare i Malmö Ideella. Heltidsanställd för civilsamhället i Malmö.
Ivar har var med och grundade Sveriges Föreningar. 
e-post: ivar@malmoideella.se

Anna Lindeborg, är verksamhetsledare i Göteborgs Föreningscenter sedan april 2023. Jobbade tidigare många år i Göteborgs stad som utvecklingsledare. Har varit verksam i föreningslivet i Göteborg i drygt 15 år, främst genom Agenda: Jämlikhet, men även diverse kulturföreningar, nätverk och grupper.
e-post: anna@gfc.se

Kalender