Förtroendevalda

Förtroendevalda efter årsmötet den 20 mars 2021.

STYRELSE


Ordförande

Agneta Rolfhamre valdes till Sverige Föreningars ordförande på årsmötet 2016. Utöver detta uppdrag är Agneta ordförande i Haninge Föreningsråd, en lokal paraplyorganisation, och vice ordförande i Haninge Riksteaterförening. Ett starkt civilsamhälle, nationellt, regionalt och lokalt, att räkna med är frågor som Agneta brinner för. På Sveriges Föreningars uppdrag har Agneta representerat Sveriges Föreningar i ett par nationella referensgrupper. Sedan 2018 är Agneta föreningens representant i Parts Gemensamt Forum (PGF) ett dialogforum mellan regeringen och civilsamhället och sedan 2019 ordförande för presidiet i PGF. Agnetas bakgrund är som tidigare anställd inom folkbildning lokalt och regionalt, författare och har ett yrke inom näringslivet.
agneta.rolfhamre@sverigesforeningar.se
070-674 67 75

 


Kassör

Lars Lindgren är ansvarig för att utveckla Hemmavinsten, ett lokalt idrottslotteri i Umeå som ägs av Umeå Föreningsråd och kassör i Umeå Koloniträdgårdsförening. Arbetar som taxichaufför på Umeå Taxi.
Gillar idrott i olika former och har insett att han behöver träna oftare och äta mer av fet fisk.
lars.lindgren@sverigesforeningar.se
073-180 32 62


Ledamot

Frida Javaheri arbetar idag som verksamhetschef för Varbergs Föreningsservice. Verksamma i Varberg försöker Varbergs Föreningsservice främja föreningslivet och tycker att det är ytterst viktigt att civilsamhället får leva vidare och utvecklas. 
Frida brinner för arbete med människor och att se individer växa och utvecklas. Har tidigare arbetat både inom den privata och offentliga sektorn.
frida@varbergsföreningsservicd.se
070-344 91 96

inga-lill%20(640x425)
Sekreterare

Inga-Lill Ekblom  är aktiv i Örebro Föreningsråd. Där hon suttit med i styrelsen sedan 1997. Större delen som sekreterare. Hon är även aktiv i Garphyttans IF. Där har hon uppdrag som vice ordförande. Hon är också aktiv i Garphyttans frikyrkoförsamling. Där hon bland annat leder studiecirklar. På arbetstid arbetar hon som förtroendevald för fackförbundet Vision.
Hennes största intressen är föreningsutveckling och kompetensutveckling för förtroendevalda inom föreningsrörelsen.
Den tid som inte ägnas åt föreningsliv eller arbete ägnar hon gärna åt resor, fotografering och träning.
inga-lill.ekblom@regionorebrolan.se
070-362 27 54


Ledamot

Bitota Sparf är ordförande i föreningen African Student Community i Uppsala (ASCU) och sitter i styrelsen för SIU Bitota är agronom med studieinriktning företagsekonomi, landsbygdsutveckling och förvaltning av naturresurser på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med magisterexamen i båda ämnena.
Hon har sina rötter i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) men ser världen som sammankopplad.
thothob@hotmail.com


Ledamot

Sofia Tungfelt bor i Karlskoga och är Sedan två år verksamhetsledare på Möckelnföreningarna efter en blandad bakgrund som egenföretagare i träningsbranchen och projektledare i ett undersökningsföretag.
Hon har ett stort engagemang i ett nystartat andelsjordbruk tillsammans med två vänner, är ledare i sonens fotbollslag och cykelgrupp samt styrelseledamot i Karlskoga trädgårdsförening.
Uppskattar att vara i naturen, gärna på cykel, skidor, skridskor eller till fots.
sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net


Vicee ordförande

Olle Möller arbetar som verksamhetschef för KC Kompetenscenter i Malmö. Olle har varit verksamh inom den idéburna sektorn i mer än 40 år. Men också som ledarskaps- och organisationskonsult i egen regi.
Han var chef för Skånes Fotbollförbund i 15 år och har utöver tjänstemannarollen haft en mängd olika förtroendeuppdrag på lokal, regional och nationell nivå.
Olle är ordförande i Skånes Föreningar.
olle.moller@skanesforeningar.se
070-899 55 37

 

Revisorer

Christer Grunder

Uppgifter kommer inom kort..

Linda Attin

Linda Attin  arbetar till vardags som konsulent för Malmö Idrottsföreningars Samorganisation. Linda har arbetat övergripande för Malmös föreningsliv sedan 2001 och innan dess var hon verksam inom  4H-rörelsen.
Till vardags står ett hästintresse i centrum och har så gjort sedan 5 års ålder.
linda.attin@miso.se

Valberedning

Berit Hallqvist är styrelseledamot i Föreningsrådet i Borås, engagerad i  Equmeniakyrkan i Fristad och ordförande för Röda Korsets mötesplats på orten. Är numera pensionär efter att ha jobbat som arbetsterapeut och chef inom Landsting och Kommun. Gillar att läsa böcker, sjunga, jobba i trädgården och kreativt skapande.
berithallqvist@hotmail.com

Ivar Scotte  Verksamhetsledare i Malmö Ideella och Samordnare för Idéburna organisationer i Malmöandan. Heltidsanställd för civil samhället i Malmö.
Har varit med och grundat Sveriges Föreningar. 
ivar@malmoideella.se

Mona Lindqvist, verksamhetschef på Föreningsservice i Piteå sedan 2011, Föreningsservice är en paraplyorganisation för föreningslivet i Piteå, idag med ca 20 anställda. Ideella föreningen ägs 160 st medlemsföreningar i Piteå.
Föreningsservice äger också ett AB med 5 anställda.  
Har tidigare varit egen företagare och butikschef. Är aktiv i många föreningar , samt varit ordförande engagerad i handboll i 35 år.
Fritiden består av uteliv med familjen gärna i fjällen med ett pimpelspö i handen samt resor
mona.lindqvist@fspitea.se

Kalender