Agneta Rolfhamre avtackad

Agneta Rolfhamre avtackad

Vid Sveriges Föreningars årsmöte den 19 mars avtackades ordförande Agneta Rolfhamre när hon lämnade sin post. Förutom tack och lovord fick Agneta en glasskål som överräcktes av hennes efterträdare Olle Möller, Malmö. Katarina Ohlsson, verksamhetschef i MISO (Malmö Idrottsföreningars Samorganisation)

Bättre möjligheter för idéburna organisationer att bidra till en stark välfärd

Bättre möjligheter för idéburna organisationer att bidra till en stark välfärd

Regeringen har i dag presenterat förslag med syfte att underlätta för idéburna organisationer att bidra till den offentliga välfärden. Förslagen innebär bland annat att ett särskilt register ska upprättas och att offentliga upphandlingar ska kunna riktas särskilt till idéburna organisationer.

I lagrådsremissen föreslås att upphandlande myndigheter ska kunna reservera rätten att delta i upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna organisationer, förutsatt att det finns en koppling mellan organisationens syfte och den aktuella tjänsten.

Slutbetänkandet från Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället

Slutbetänkandet från Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället

Jeanette Gustafsdotter har tagit emot slutbetänkandet från Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället

Utredningen är en viktig del i arbetet med att säkerställa att offentliga medel endast går till verksamheter som respekterar grundläggande värderingar. I prövningen av ett nytt demokrativillkor för statsbidrag till civilsamhället kan organisationer och myndigheter behöva behandla känsliga personuppgifter. Utredningen har därför haft i uppdrag att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället.

Inbjudan till en digital workshop om att utveckla kunskapsstöd till civilsamhället på lokal nivå den 26 augusti!

Inbjudan till en digital workshop om att utveckla kunskapsstöd till civilsamhället på lokal nivå den 26 augusti!

Inbjudan till en digital workshop om att utveckla kunskapsstöd till civilsamhället på lokal nivå den 26 augusti!
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF och Sveriges Föreningar bjuder in dig till en workshop som syftar till att inventera civilsamhällets kunskapsbehov på lokal nivå. Vi kommer också att diskutera hur kommuner kan förbättra villkoren för civilsamhället.

Vi vänder oss till dig som är kommunal tjänsteperson och företrädare från civilsamhället.

Årsmötet 2021 genomfört

Årsmötet 2021 genomfört

Lördagen den 20 mars avhölls Sveriges Föreningars årsmöte. Årsmötet avhandlade verksamhetsåret 2020. Mötet genomfördes digitalt och bortsett från diskussioner i samband med valen var det ett lugnt årsmöte. Agneta Rolfshamre omvaldes som ordförande för det kommande året. Frida Javaheri, Bitota

Boden är Sveriges föreningsvänligaste kommun 2020.

Boden är Sveriges föreningsvänligaste kommun 2020.

Det är organisationen Sveriges Föreningar som valt att utse Bodens kommun till 2020 års föreningsvänligaste kommun. Priset har delats ut sedan 2010 och det är första gången priset landar i Norrbotten.

”Samverkan i Boden präglas av regelbundna dialogmöten då civilsamhället lyfter ämnen, som driver på utvecklingen samt skapar nya samarbeten över verksamhetsgränser. Detta leder till att Boden är en spännande kommun att verka och leva i. Under pandemin har samverkan genomförts på nytt sätt med kunskapsinsamling och stödpaket, vilket möjliggör civilsamhället verka på lång sikt i sitt älskade Boden.”

Årsmöte Sveriges Föreningar

Årsmöte Sveriges Föreningar

Sveriges Föreningars medlemsorganisationer bjuds in till digitalt årsmöte lördagen den 20 mars 2021 kl 11.00.

OBS! Det fysiska årsmötet som vi enligt tradition haft på Ersta konferens blir digitalt 2021.

Vill du påverka Sveriges Föreningar. Något du saknar eller vill ha mer av? Ta möjligheten att lämna in motioner. Dessa ska enligt stadgarna vara styrelsen tilihanda senast den 31 december.

Seminarium om villkoren för att söka och få statsbidrag

Seminarium om villkoren för att söka och få statsbidrag

Vill du veta hur olika myndigheter tolkar regler och riktlinjer för den statliga bidragsgivningen? Är den statliga bidragsgivningen svårtolkad? Eller vill du veta mer om hur olika statliga myndigheter granskar sin bidragsgivning?

Frågorna är många kring civilsamhällets särart och hur den kan främjas i bidragsgivningen. Reglerna för bidragsgivning anger vilka villkor som gäller för olika typer av bidrag och vilka kriterier en förening måste uppfylla för att kunna söka och erhålla ett bidrag. 
Fler myndigheter arbetar löpande med att se över bidragsgivningen i syfte att skapa ett rättssäkert och användarvänligt ansöknings- och återrapporteringsförfarande samt anpassa utefter civilsamhällets behov.

Föreningsakuten i Malmö

Föreningsakuten i Malmö

Malmö Ideella har skapat ”Föreningsakuten” för att så mycket vi kan, stötta och stärka, din förening genom effekterna av coronakrisen.

– Vi samverkar med MISO och får ekonomiskt stöd från MKBs sociala insatser.
– Vi erbjuder stödet gratis för föreningarna i Malmö.
– Vi ger din förening en till era behov anpassad rådgivning.
– Vi erbjuder utveckling av er verksamhet, kurser, digital kompetens och teknik, och fysiska träffar på Nobelvägen 21 – Föreningscenter.

Kalender