Helsingborg är Sveriges föreningsvänligaste kommun 2023

Sedan 2010 delar Sveriges Föreningar ut priset den ”Gyllene koppen” till Sveriges föreningsvänligaste kommun.

Till Sveriges föreningsvänligaste kommun för 2023 har Sveriges Föreningar utsett Helsingborg.

– Utmärkelsen är ett fint betyg på stadens långsiktiga arbete med livskvalitet. Ett starkt föreningsliv är en förutsättning för god livskvalitet för de som bor och verkar i Helsingborg, säger Carina Leffler, stadsdirektör i Helsingborgs stad.

I bedömningen av de nominerade kommunerna tar juryn extra hänsyn till ledorden; självständighet, respekt, delaktighet i strategier och goda villkor att verka.

– För att föreningslivet ska kunna vara starkt är självständighet en grundförutsättning. Respekt utgår från förståelse för varandra. Vårt viktigaste forum för dialog är den lokala överenskommelsen som har som mål att styrka samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad. Om föreningslivet och staden har ett gemensamt synsätt, läggs grunden för att stärka demokratin, öka delaktigheten och hitta lösningar på samhällsutmaningar, säger Johan Hammar som är volontär- och föreningssamordnare i Helsingborgs stad.

I Helsingborg finns ett tusental föreningar. De i sin tur engagerar tiotusentals människor. Stadens föreningsliv är viktigt på flera sätt. Både för idéer och initiativ, men även som samarbetspartners i projekt som rör exempelvis stadsutveckling, tillgänglighet samt trygghets- och arbetsmarknadsinitiativ.

Kommunen sätter ett stort fokus på dialog med såväl föreningar som med paraplyorganisationer. Kommunen har skapat en lokal överenskommelse mellan staden och föreningslivet för att ha ett övergripande fokus på hur kommunen vårdar och utvecklar denna dialog.

Överenskommelsen har sin grund i en politisk vilja att tydligare erkänna föreningslivets roll i samhället och stärka samverkan mellan den offentliga sektorn och föreningslivet. Vikten av levande föreningsliv i hela kommunen betonas i flertalet av stadens styrdokument.

Tillsammans kan staden och föreningslivet utforska möjligheter, öka kunskapen, och skapa förutsättningar avseende upphandlingsförfarande samt utveckla uppdragsformer som förbättrar möjligheterna för den idéburna sektorn att medverka till mångfald och alternativa utföranden av produkter och tjänster.

Kommunen har ett starkt internt förvaltningsövergripande arbete kring hur kommunen möter och har möten med föreningslivet.

Juryns motivering är:

”Kommunen sätter ett stort fokus på dialog med såväl föreningar som med paraplyorganisationer. Kommunen uppskattar föreningslivet som en viktig aktör i samhällsbyggandet. Kommunen bejakar att nya aktörer från idéburen sektor blir leverantörer av varor och tjänster genom offentliga upphandlingar.

Överenskommelsen är framtagen i samarbete mellan kommunen och representanter för föreningslivet. Kommunen har respekt för föreningslivets villkor samt strävar efter en öppen och jämlik dialog, där alla åsikter får komma till tals.”

Helsingborg är Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2023

– ”Helsingborg har modigt genomfört ett förnyelsearbete och stöd till föreningslivet samtidigt som Helsingborg stad ambitiöst arbetat med att utveckla staden utifrån ett arbete med den lokala Överenskommelsen”, säger Gunnar Nilsson, juryns ordförande för utmärkelsen. Utmärkelsen Gyllene koppen delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni 2023 i Helsingborg.

Priset delas ut i samverkan med BID Malmö.

Helsingborg är Sveriges föreningsvänligaste kommun 2023

Kalender