Eskilstuna Ideella Förening – ny medlem

Vi hälsar Sveriges Föreningars nyast medlem välkommen – Eskilstund Ideella Föreningar.

Eskilstuna Ideella Föreningar (EIF) bildades den 7 november 2023 genom en process som Olle Möller, ordförande i Sveriges Föreningar, ledde.

EIF går nu in i uppbyggnadsfasen där det första ordinarie årsmötet äger rum om någon månad. Fram till årsmötet är Sveriges Föreningar med som stöd i styrelsen.

Välkomna in i gemenskapen. Det ska bli spännande att följa er utveckling.

Eskilstuna Ideella Förening – ny medlem
Märkt på:        

Kalender