Varför blev Örebro Sveriges föreningsvänligaste kommun 2022?

Varför blev Örebro Sveriges föreningsvänligaste kommun 2022?

Sveriges föreningsvänligaste kommun 2022. Vad är det då som utmärker Örebro i förhållande till andra kommuner denna gång? Vad var det som gjorde att Örebro blev den första kommun att få utmärkelsen för andra gången sedan priset började delas ut 2010?

Boden är Sveriges föreningsvänligaste kommun 2020.

Boden är Sveriges föreningsvänligaste kommun 2020.

Det är organisationen Sveriges Föreningar som valt att utse Bodens kommun till 2020 års föreningsvänligaste kommun. Priset har delats ut sedan 2010 och det är första gången priset landar i Norrbotten.

”Samverkan i Boden präglas av regelbundna dialogmöten då civilsamhället lyfter ämnen, som driver på utvecklingen samt skapar nya samarbeten över verksamhetsgränser. Detta leder till att Boden är en spännande kommun att verka och leva i. Under pandemin har samverkan genomförts på nytt sätt med kunskapsinsamling och stödpaket, vilket möjliggör civilsamhället verka på lång sikt i sitt älskade Boden.”

Sveriges Föreningsvänligaste kommun

Sveriges Föreningsvänligaste kommun

Vi uppmanar det lokala föreningslivet och Sveriges kommuner att nominera den som är Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2020!

Även person kan nominera sin kommun, när det sker, så kontaktar vi kommunen om underlag.

Vi gör på samma sätt när det är föreningar som nominerar sin kommun. Ett bra sätt när kommunen inte själv vill ta det första initiativet.

Priset “Gyllene koppen” delas ut årligen och tilldelas den kommun som har goda villkor att verka i och som inser att det ideella föreningslivet är delaktigt, självständigt, respekterat och präglas av positiv kontakt.

Kalender