Verksamhetsidé

Sveriges Föreningar har till ändamål att stödja och stärka de lokala paraplyorganisationerna samt påverka och vara en röst nationellt i frågor som berör det lokala föreningslivet.

Vision
Sveriges Föreningars vision är en fungerande paraplyorganisation i varje kommun.

Mission
Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stödja och utveckla paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

 

En ideell lokal paraplyorganisation är en organisation som:

  • har antagit egna stadgar
  • har ideella lokala föreningar som medlemmar
  • är en öppen sammanslutning där medlemskapet är frivilligt
  • bedriver egen verksamhet i Sverige
  • har en demokratisk struktur
  • bedriver en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.En demokratisk struktur innebär att medlemmar och organ som är utsedda av medlemmarna beslutar om lokalföreningens verksamhet och ekonomi enligt vedertagna demokratiska principer. Stadgar och regelverk bör innehålla bestämmelser om hur föreningen fattar beslut, hur den företräds, hur ansvar kan utkrävas, bestämmelserna kan ändras och vad som krävs för att upplösa föreningen.

Kalender