Sveriges Föreningar är nationell allmännyttig organisation som verkar för att det lokala perspektivet ges en röst och är i ständig fokus.

Våra medlemmar är i huvudsak lokala paraplyorganisationer som organiserar lokala föreningar. Dessa lokala paraplyer kan ha medlemmar som sysslar med enbart exv. idrott, kultur, humanitär verksamhet eller andra fokus. Men de kan också täcka in hela föreningsspektrat.

I takt med att engagemanget och organisationsformerna utvecklas har Sveriges Föreningars stadgar uppdaterats så att även andra än traditionella föreningar kan bli medlemmar. Dock ska det lokala perspektivet och de demokratiska och allmännyttiga kriterierna vara uppfyllda. Organisationsformerna kan variera.

I dagsläget representerar Sveriges Föreningar drygt 3 500 föreningar, via 20 – 25 medlemsorganisationer, runt om i landet. Från Piteå i norr till Malmö i söder.

Kalender