Kommunservice

Sveriges Föreningar grundläggande kompetens är kunskap och kännedom om det lokala föreningslivet. Detta garanteras via medlemsorganisationerna som alla har föreningar som medlemmar. Via en nära kommunikation med dessa tas kunskapen upp och delas inom organisationen. På så sätt fångas stora och små utmaningar upp i små och stora kommuner och förmedlas till gagn för lokalsamhällets bästa.

Detta gör också att kunskapen används till att ska nya kunskapsallianser, nya samarbeten och nya lokala konstellationer.

Är ni intresserade av att veta hur vi tillsammans kan skapa lokal dynamik hos er? Hör då av er till oss. Vi delar gärna med oss!

Kalender