Kommun som önskar vår medverkan vid föreningsmöte, kan ta kontakt med oss.

Kommun som önskar ta initiativ till att det bildas en lokal paraplyorganisation kan använda oss som samtalspart.

Sveriges Föreningar har ett program kring lokal paraplyorganisation, som vi kan erbjuda vid ett föreningsmöte.
Burlövs kommun och Nyköpings kommun har erfarenhet av oss.
Tolv tips + några goda exempel
på hur föreningar och kommuner kan utvecklas tillsammans.

Informationsskriften kan du ladda ner här. (länk fattas)

Kalender