Sveriges Föreningar utvecklar ständigt de olika delar som medlemsorganisationerna ger uttryck för.

Demokratifrågorna i vårt samhälle är nu ständigt under attack, både inom och utom landet. Den lokala miljön är där vårt demokratiska medvetande formas för att sedan påverka den gemensamma nationella synen på hur vi vill vårt samhälle ska styras och utvecklas.

Paraplyorganisationer är basen i Sveriges Föreningars medlemsskara. Sveriges Föreningar erbjuder kunskap om och processtöd i bildandet av lokala samverkansformer.

Psykisk ohälsa har funnits under många år och i olika former. I många av Sveriges Föreningars medlemsorganisationer finns det lokala föreningar som är djupt involverade i det förebyggande och akuta arbetet att hjälpa drabbade individer.

Kalender