Ansök om medlemskap till Sveriges Föreningar.

Lokal paraplyorganisation som vilar på ideell grund och är demokratisk kan bli medlem, ej enskilda föreningar.
Nätverk, samverkansorganisationer och andra konstellationer med lokal förankring och utveckling kan också bli medlemmar.

Medlemsansökan

Ladda ner blankett för medlemsansökan och fyll i den.  -> Blankett medlemsansökan
Bifoga era stadgar och medlemsförteckning.

I stadgarna är det reglerat vilka organisationer som kan bli medlemmar. Är ni osäkra på om ni uppfyller kriterierna kontakta oss.

Medlemsavgiften som fastställs på årsmötet är 500 kronor per år.

Kalender