Berätta om era erfarenheter av digitalisering under pandemin

Föreningslivet har under pandemin svarat på många enkäter, frågor och utvärderingar. Alla viktiga i sitt sammanhang.

MUCF bjuder in till ytterligare ett forum där dom söker våra erfarenheter.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) arbetar med att undersöka civilsamhällets erfarenheter av pandemin och hur den påverkat föreningarnas förutsättningar och möjligheter att bedriva verksamhet.

Vi hoppas därför att ni vill anmäla er förening så att vi kan göra den här studien tillsammans. I arbetet fokuseras särskilt konsekvenser för grupperna unga (13–25 år), äldre (65+) och personer med funktionsnedsättningar. 

Kort process, september – oktober.  Delta gärna!
Mer information får ni här.

Berätta om era erfarenheter av digitalisering under pandemin
Märkt på:        

Kalender