Samverkan kommuner och civilsamhälle – tre inspirationsseminarier

MUCF bjuder in till tre inspirationsseminarier för stöd och samverkan mellan kommun och civilsamhälle! Seminarierna anordnas av MUCF tillsammans med Borås, Ekerö, Linköping, Jönköping, Helsingborg och Lunds kommun. 
 Här lyfts goda exempel som gör att vi lär av varandra. Genom att dela erfarenheter vill MUCF medverka till att vi tillsammans stärker vår kunskap om det civila samhället och utvecklar civilsamhällesperspektivet i våra verksamheter.
Alla Sveriges kommuner arbetar i dag med civilsamhällesfrågor och försöker stärka förutsättningarna och villkoren för civilsamhällets organisationer. Det sker genom samverkan, dialog, råd och stöd, bidragsgivning, kunskapsstöd med mera.

7 oktober
Seminarium 1:
 Hur kan samverkan mellan civilsamhälle och kommun organiseras?

14 oktober
Seminarium 2: Hur kan kommunen skapa en jämställd bidragsgivning för lokal civilsamhället?

21 oktober
Seminarium 3: Hur kommunen kan skapa ”en väg in” för civilsamhället genom mötesplatser och stödfunktioner

Ni hittar mer information och anmälningslänkar här.

Samverkan kommuner och civilsamhälle – tre inspirationsseminarier
Märkt på:        

Kalender