HELA Ideella ny medlem i Sveriges Föreningar

Vi hälsar HELA ideella välkommen som medlem i Sveriges Föreningar.

HELA ideella har som ändamål att vara en sammanslutning för föreningar i Landskrona, representera medlemmarna gentemot Landskrona stad och andra offentliga organ, samordna gemensamma behov och stimulera till samverkan på ett sätt så att det stärker föreningslivet. 

HELA ideella fångar även samhällsutmaningar och agerar genom att skapa möjligheter till förändring genom olika projekt.

Du kan läsa mer om HELA ideella på deras hemsida.

Välkomna in i gemenskapen.

HELA Ideella ny medlem i Sveriges Föreningar
Märkt på:    

Kalender