Farsta Föreningsråd – ny medlem i Sveriges Föreningar

Farsta Föreningsråd är en förening av föreningar i Farsta med omnejd. Föreningen samarbetar för samlingslokaler och service till medlemsföreningarna.

Farsta Gård drivs självständigt för medlemmarna och allmänheten av Farsta Föreningsråd med inriktning på mångfald, kulturell verksamhet och bevarande av gårdens lokaler och trädgårdar. 

Farsta Gård anordnar olika evenemang, konferenser samt uthyrning av gårdens lokaler till möten och fest aktiviteter.

Läs gärna mer om Farsta Föreningsråd här.

Farsta Föreningsråd – ny medlem i Sveriges Föreningar
Märkt på:        

Kalender