Laholms Föreningsråd ny medlem

Laholms Föreningsråd är Sveriges Föreningars senaste medlem.

Laholms Föreningsråd arbetar med att skapa arbete i medlemsföreningar för personer med någon form av arbetsnedsättning.

Vinsten för föreningarna är att de får bra medarbetare, men att de inte behöver ägna tid åt arbetsgivaransvar och administration runt anställningen.

Laholms Föreningsråd har ett kansli som har möjlighet att hjälpa föreningar med bokföring, fakturering, bidragsansökningar m.m.

Läs gärna mer på föreningsrådets hemsida.

Laholms Föreningsråd ny medlem
Märkt på:

Kalender