Frukostmöte med Attention

Riksförbundet Attention har ett 50-tal lokalföreningar runtom i landet som arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.

Attention ser gärna ett samarbete med andra lokala föreningar.

Eric Donell, vice ordförande i Riksförbundet Attention, presenterar Attention roll för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom adhd, autism, Tourettes syndrom och språkstörningar. Personer som finns runt om i samhället och andra föreningar.

Anmälan görs HÄR senast den 21 november 2022.

Frukostmötet är kostnadsfritt och arrangeras via zoom. Länk och kallelse skickas till samtliga anmälda den dagen innan mötet.

Frukostmöte med Attention
Märkt på:        

Kalender