Digitalt frukostmöte med Attention

Digitalt frukostmöte med Attention

Attention har ett 50-tal lokalföreningar runtom i landet som arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Attention ser gärna ett samarbete med andra

Kalender