Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Protokollskrivning

Digitalt/Zoom

Härmed inbjuds du till en digital kurs i protokollsskrivning. Kursen riktar sig till föreningssekreteraren, mötessekreteraren samt alla med intresse för att lära sig skriva protokoll. Innehåll: Kallelse och dagordning till möte Vad ska protokollet innehålla Reservationer mot beslut Olika typer

Att anställa med lönebidrag

Digitalt/Zoom

Vad krävs för att anställa någon med exv. lönebidrag? Av föreningen, av individen, av Arbetsförmedlingen. Vi går genom: Vad är arbetsnedsättning och vilka kan vara berättigad till Lönebidrag Vad krävs av företag när de vill ansöka om lönebidragsanställning (Arbetsförmedlingens krav)

Årsmöte

IOGT-NTO-gården i Klara Klara Södra kyrkogata 20,, Stockholm, Sverige

Här finns information och handlingar inför årsmötet -> https://sverigesforeningar.se/arsmoten/

Varför blev Örebro Sveriges föreningsvänligaste kommun 2022?

Digitalt/Zoom

Sveriges föreningsvänligaste kommun 2022. Vad är det då som utmärker Örebro i förhållande till andra kommuner denna gång? Vad var det som gjorde att Örebro blev den första kommun att få utmärkelsen för andra gången sedan priset började delas ut 2010?