Varför blev Karlskoga Sveriges föreningsvänligaste kommun 2021?

Varför blev Karlskoga Sveriges föreningsvänligaste kommun 2021?

Mer än 20 kommuner nominerades till att bli utsedd till Sveriges föreningsvänligaste kommun 2021. När utvärderingarna var gjorda stod Karlskoga som segrare. Konkurrensen var denna gång hårdare en brukligt.
Vad är det då som utmärker Karlskoga i förhållande till andra kommuner denna gång?

Medel för föreningar som erbjuder verksamhet för åldersgruppen 65+

Medel för föreningar som erbjuder verksamhet för åldersgruppen 65+

Allmänna Arvsfonden öppnade under 2021 upp möjligheten för att söka projektmedel för verksamheter som riktar sig till personer som är äldre än 65 år. Tidigare satsade Arvsfonden endast medel riktade mot yngre åldersgrupper.
Den nya inriktningen öppnar upp för alla typer av verksamhet som involverar åldersgruppen 65+ som föreningslivet kan bedriva.

Kalender