Här hittar du tio bra tips om projektarbete
Tipsen kan t ex fungera som en bra inspiration och checklista för projektledare och projektgrupper som ska igång med ett projekt. För andra, som ännu inte är igång med något projekt, ger den en kort översikt av projektarbetsformen och vad som är viktigt att tänka på:

1.       Lägg vikt vid idéfasen
Projektarbetsformens viktigaste fas är allt det arbete som läggs ned innan starten, själva idéfasen. Det gäller att ha en tydlig projektidé och veta vad man ska kraftsamla kring.

2.       Låt syftet styra
Projekt med olika syften bör läggas upp på olika sätt. Det är därför viktigt att göra klart för sig vilken typ av projekt man startar.

3.       Se till att ha ett tydligt uppdrag
Det är uppdraget som ger utmaningen. Bra uppdrag växer fram i dialog mellan uppdragsgivare och projektmakare.

4.       Lägg vikt vid målen
I uppdraget bör det tydligt framgå vilken förväntan som finns på projektgruppen, dvs själva målet för projektarbetet.

5.       Lägg grunden i starten
Se till att alla vet och är överens om vad det är som ska göras i projektet och att medlemmarna i gruppen lär känna varandra.

6.       Dela på jobbet
Fördela arbetet på ett bra sätt inom gruppen. Resultatet brukar bli bäst om man utgår från vad gruppens medlemmar vill arbeta med, dvs känner lust till.

7.       Ta vara på kompetensen
Ett bra fungerande projektarbete utgår från allas styrkor och bra sidor. Genom att uppmärksamma allas kunskaper och kompetens blir projektgruppen starkare.

8.       Tydliggör rollerna
Många projekt har fördärvats av uppdragsgivare som är inne och petar i arbetet under projektet. Se till att ha en tydlig rollfördelning mellan uppdragsgivare och projektgrupp.

9.       Informera
Om projektet ska upplevas som hela organisationens angelägenhet får inte känslan bli att projektet lever sitt eget liv “vid sidan av”. En genomtänkt information och kommunikation under projektarbetets gång är därför en nyckelfråga i projektarbetet.

10.    Ha slutet i sikte
Många projekt håller på för länge, ofta beroende på att uppdraget är oklart från start. Kraften ligger i det tydliga slutresultatet.

Kalender