130 miljoner kronor till civilsamhället för att mildra effekterna av pandemin
I en tredje extra ändringsbudget beslutade regeringen om förstärkt stöd till det civila samhällets organisationer för att mildra effekterna av pandemin. Ytterligare 50 miljoner kronor tillfördes barn- och ungdomsorganisationer och 80 miljoner kronor till organisationer som arbetar för människor i socialt särskilt utsatta situationer. Idag, torsdag den 3 mars, har regeringen beslutat att ge Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att fördela dessa medel.
– Konsekvenserna av pandemin består, i synnerhet för särskilt utsatta, barn och unga. Civilsamhället har jobbat hårt med att stötta dessa grupper. Dagens beslut innebär att MUCF kan gå vidare med att fördela 130 miljoner kronor i stöd för civilsamhällets viktiga arbete, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Regeringen har idag beslutat att MUCF får i uppdrag att fördela de 50 miljoner kronor i extra organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer som beslutades om i en extra ändringsbudget.

Ökningen av bidraget innebär att statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationerna höjs med totalt 100 miljoner kronor under 2022.

I den tredje extra ändringsbudgeten 2022 beslutade regeringen även att 80 miljoner kronor avsätts för organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer med anledning av covid-19. MUCF får nu uppdraget att fördela även dessa medel.

2020 avsatte regeringen 50 miljoner koronor i en extra ändringsbudget för civilsamhällets arbete med socialt utsatta. 2021 avsatte regeringen vid tre tillfällen medel för samma syfte om totalt 150 miljoner kronor. MUCF fick i uppdrag att fördela dessa medel.

Information om hur medel kan sökas kommer att ges på MUCF:s webbplats inom kort.

130 miljoner kronor till civilsamhället för att mildra effekterna av pandemin
Märkt på:            

Kalender